Consulting

  1. Tái cấu trúc hệ thống vận hành doanh nghiệp
  2. Quản trị nguồn nhân lực
  3. Xây dựng hệ thống KPI, lương 3P
  4. Xây dựng khung năng lực
  5. Xây dựng & mở rộng kênh phân phối
  6. Thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng
  7. Xây dựng hệ thống CSKH – CRM
  8. Xây dựng lộ trình phát triển tài năng
  9. Xây dựng HT tổ chức đào tạo nội bộ cho DN
  10. Xây dựng – thiết kế – chuẩn hóa tài liệu giảng dạy nội bộ (online & offline)