Corporate Training

 1. Kỹ năng Giao tiếp chuyên nghiệp & hiệu quả (từ cơ bản – nâng cao)
 2. Nâng cao năng lực quản lý toàn diện dành cho đội ngũ Quản lý các cấp
 3. Kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 4. Kỹ năng Tư vấn bán hàng hiệu quả (B2B & B2C)
 5. Kỹ năng tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng qua điện thoại
 6. Kỹ năng Xây dựng Dịch vụ khách hàng và hành trình trải nghiệm khách hàng
 7. Kỹ năng Thuyết trình và nói chuyện trước công chúng
 8. Quản trị và dẫn dắt sự thay đổi
 9. Kỹ năng Làm việc chuyên nghiệp và kiểm soát hiệu suất làm việc hiệu quả
 10. Kỹ năng Xây dựng hình ảnh và phong cách cá nhân chuyên nghiệp và thanh lịch.
 11. Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định
 12. Kỹ năng Tạo động lực và truyền cảm hứng
 13. Kỹ năng Làm việc nhóm hiệu quả
 14. Kỹ năng Quản trị & tổ chức hành chính văn phòng
 15. Kỹ năng Lập kế hoạch và báo cáo hiệu quả
 16. Kỹ năng Phỏng vấn và tuyển dụng hiệu quả
 17. Tổ chức vận hành kinh doanh
 18. Kỹ năng Tổ chức sự kiện
 19. Xây dựng và vận hành tổ chức theo 5S, ISO 9001:2015